Takservice | Avtal takunderhåll | UTE TAK Stockholm Uppsala

Serviceavtal


Serviceavtal är en trygghet för dig som fastighetsägare då eventuella brister kan upptäckas i tid, innan påföljden blir för stor både tidsmässigt och ekonomiskt. UTE TAK erbjuder serviceavtal för fastigheter i Stockholm och Uppsala.

Takservice

Teckna serviceavtal för takunderhåll

Med ett serviceavtal är syftet att tidigt kunna upptäcka och undvika skador/följdskador. Det kan vara skador som uppstår på olika delar av fastigheten, som exempelvis vattenskador i lägenheter och förråd på grund av inträngande vatten, eller andra typer av skador på fasader, fönster m.m. Att ha någon som tar hand om taket genom löpande kontroller ger taket och fastigheten en längre livslängd.

En fastighetsägare är alltid ansvarig för att det finns full säkerhet för de som arbetar på taken. Det kan gälla arbeten som utförs av bland annat snöskottare, takläggare och sotare. Med UTE TAK:s serviceavtal kan du känna dig trygg i att fastighetens tak är säkert, både för de på och nedanför taket.

Serviceavtal för fastighetsägare

Vi anpassar våra serviceavtal för att passa olika fastighetsägare utifrån vad just din/dina fastigheter behöver. Tillsammans ser vi till att fastigheten mår bra, så att du som fastighetsägare kan känna dig trygg.

UTE TAK erbjuder både serviceavtal för takunderhåll och skottning av snö på tak, men också kombinationer av de två. Vi erbjuder en kostnadsfri kontroll innan ni tecknar avtal med oss. På så sätt vet ni hur ert tak mår och vad just ert tak är i behov av.

Yttre underhåll bostadsrättsföreningar

Styrelsen i en bostadsrättsförening ansvarar enligt bostadsrättslagen för att underhålla taket och fasaden på fastigheten. I stort innebär underhåll att hålla något i gott skick och för ett tak görs det genom exempelvis skötsel och rengöring. Vi rekommenderar att rensa ett tak från löv och mossa två gånger per år och skotta snö med rätt utrustning. Den som har underhållsansvar för något ansvarar också för att reparera det om det går sönder.

Vad ingår i våra serviceavtal för takunderhåll?

När du tecknar serviceavtal ingår tillsyn, skötsel samt takunderhåll i enlighet med behov som identifieras. I serviceavtalet ingår det att vi 1 alt. 2 gånger per år gör en kontroll, där vi bland annat utför städning samt lövrensning på taken.

Vad som ingår i avtal för takunderhåll:

  • Översyn av fastighetens tak, hängrännor och stuprör för att verifiera funktionalitet, att allt är i sin ordning och identifiera behov av åtgärder/reparationer.
  • Översyn och kontroll av taksäkerheten och att den uppfyller gällande krav.
  • Städning av taken genom att rensa från skräp, löv m.m. för att hålla vattengångar fria.
  • Vid behov av åtgärder tar vi nödvändiga kontakter och ser till att identifierade åtgärder utförs. Akuta behov åtgärdas direkt.
  • Uppföljning och kvalitetssäkring av utförda arbeten.

I tillsyn av taket ingår även förslag på åtgärder att utföra om vi hittar något som avviker. Kontrollen görs bland annat för att säkerställa att det finns all taksäkerhet som behövs. Vid takkontroller kan vi identifiera eventuella brister i taksäkerheten, samt föreslå nödvändiga åtgärder. Läs mer om vår takkontroll.

Vid vår takkontroll kan vi även ge förslag på åtgärder utifrån en prioriteringsordning, om det finns vissa akuta åtgärder eller inom vilket intervall en åtgärd bör göras. Detta för att ni som fastighetsägare ska kunna planera budget på fasigheten och ha framförhållning i er åtgärdsplan.

Vi har även avtal med snöskottning av tak

Snöskottningsavtal kan tecknas tillsammans med serviceavtal för takunderhåll eller separat. Inom snöskottning av tak erbjuder vi avrops- och bevakningsavtal.

Snöskottning med avropsavtal

Er fastighet finns med på vår lista och vi kommer och skottar eller röjer istappar efter era anvisningar. Vi gör detta enbart efter vi har blivit kontaktade från er. Ansvaret ligger på fastighetsägaren/Brfstyrelsen att kontakta oss i tid. UTE TAK ansvarar enbart under tiden vi är på plats och skottar men varken före eller efter det.

Snöskottning med bevakningsavtal

UTE TAK bevakar er fastighet och vi bedömer själva när och vad som behöver skottas. Vi tar även hela ansvaret om något eller någon mot förmodan skulle bli skadad som konsekvens av snöras eller ras av istappar från er fastighet.

Kostnadsfri kontroll av ert tak

Innan ni väljer att teckna avtal med UTE TAK kan vi komma ut till er fastighet för en kostnadsfri första kontroll av taket. Under kontrollen ser vi bland annat över taket och taksäkerheten, allt sammanställs till er i en rapport med bilder och förslag på eventuella åtgärder. Kontrollen används som underlag till ett offertförslag för serviceavtal och/eller snöskottningsavtal.

Ni får ett offertunderlag efter vår kontroll utifrån de åtgärder och behov vi identifierar. Efter den första kontrollen kan ni sedan själva ta ställning till om ni väljer att teckna avtal med oss.

Kontakta UTE TAK för att teckna serviceavtal

Genom att teckna serviceavtal kan du lita på att uppdraget sköts på ett professionellt sätt. Kontakta oss idag, för att få ett förslag på serviceavtal för din fastighet.

Vill du veta mer om våra tjänster?

Välkommen att kontakta oss, så hör vi av oss till dig.

    Genom att klicka på "Skicka" godkänner du att UTE Tak sparar dina personuppgifter och att vi använder den i enlighet med vår integritetspolicy. Denna sida skyddas av reCAPTCHA och Googles integritetspolicy samt villkor gäller.