TAKSÄKERHET I STOCKHOLM

Vi ser till att ditt tak blir en säker plats att beträda och arbeta på under alla sorters påfrestningar vid olika sorters väder.

Ordet taksäkerhet innebär att man ska kunna beträda och arbeta på taket på ett säkert vis med hjälp av taksäkerhetsanordningar.

Som fastighetsägare och/eller fastighetsansvarig har du ett ansvar att se till så det blir en säker arbetsplats. Därför är det livsviktigt att rätt tillträdes- och säkerhetsanordningar finns monterade på taket, både för fastighetsägare, 3:e person samt de som utövar arbeten på taket.

Välkommen att kontakta oss för att få veta mer om hur vi kan hjälpa er med taksäkerhet!