SNÖSKOTTNING I STOCKHOLM

 

Snö medför risker!

I de flesta fallen rasar det ner snö och is från taken om det inte tas ned utav snöskottare i en säker miljö.

Det sker ofta att fastighetsägare hör av sig om takskottning till företag så som Ute Tak för sent eller inte alls och det börjar rasa ner snö eller istappar. Då får fastighetsägarna problem om t.ex. fotgängare eller bilar blir skadade eftersom att det är fastighetsägarnas ansvar.

Vi vet att det är både svårt och tar tid om man inte vet exakt när det är dags att ringa. Därav erbjuder vi olika avtal beroende på vad som passar just dig:

Avropsavtal

Er fastighet finns med på vår lista och vi kommer och skottar eller istappsröjer efter era anvisningar. Vi gör detta enbart efter vi har blivit kontaktade från er.

Bevakningsavtal

Ute Tak Stockholm AB bevakar er fastighet och vi bedömmer själva när och vad som behöver skottas. Vi tar även hela ansvaret om något eller någon mot förmodan skulle bli skadad som konsekvens av snöras eller istappsras från er fastighet.

FÖRDELAR MED ATT VÄLA UTE TAK SOM DIN SNÖSKOTTNINGSPARTNER

  • Takbesiktning
  • Erfarna skottare
  • Skonsam skottning som inte skadar färgen eller gör hål i plåten
  • Ansvarar för egendom samt tredje man
  • Vi är på plats snabbt
  • Säker skottning för våra anställda och fotgängare på marken
  • Ute Tak Stockholm AB använder sig av licenserade takskottare

Välkommen att kontakta oss för att få veta mer om hur vi kan hjälpa er med takskottning!